Texas Instruments
Education Technology Software Service Center

Brukerhåndbok for Texas Instruments servicesenter for programvare (Software Service Center)

Komme i gang

Texas Instruments servicesenter er opprettet for å hjelpe institusjoner med å administrere programvaren deres via et sikkert, personlig nettsted. Denne tjenesten gir deg og dine kontomedlemmer funksjonalitet til å laste ned kjøpt programvare, generere lisensnumre og administrere aktivering av programvare. I tillegg får kontoadministratoren mulighet til å legge til, slette eller oppdatere all brukerinformasjon og tildele brukerrettigheter på en enkel måte. Disse fleksible administrasjonsfunksjonene er en hjelp til å administrere all programvare i hele institusjonen.

Gjøre krav på programvaren din

Når du kjøper programvare med en flerbrukerlisens fra Texas Instruments, mottar du et kravnummer i en e-post eller sammen med produktpakken. Du blir ledet til servicesenteret for programvare, der du blir bedt om å registrere deg:
Hvis du allerede har en konto, logger du deg inn med e-postadressen og passordet ditt.
Hvis du ikke har noen konto, klikk på "Create an Account" ("Opprett konto") og fyll ut registreringsskjemaet.
Hvis du ikke er sikker på om du har en konto, klikk på "Password Finder" ("Finn passord"), legg inn e-postadressen din og klikk på Submit (Send). Hvis du er medlem eller administrator for en konto, vil du motta en e-post med instruksjoner om å tilbakestille passordet ditt.
Når du har registrert deg, klikk på lenken "Redeem Claim Number" ("Innløs kravnummer") til venstre på siden. Legg inn kravnummeret, og klikk på knappen "Redeem" ("Innløs"). Les og aksepter vilkårene i lisensavtalen. Etter vellykket innløsning, får du opp en bekreftelsesside med detaljer om kjøpet av programvaren.
Nå er du klar for å generere lisensnumre og aktivere programvaren din.


Programvareadministrasjon

Produktliste

Produktlistesiden viser de produktene som din konto har rett til, sammen med følgende lenker til hver programvaretittel:
Manage License Numbers (Administrer lisensnumre) – klikk på denne lenken for å opprette og administrere lisensnumre eller filer og programvareaktiveringer.
Siden "Manage License Numbers" ("Administrer lisensnumre") viser alle aktiveringer som er tilgjengelige for den spesifikke programvaren, ikke-tildelte aktiveringer som ikke er blitt knyttet til et lisensnummer, aktiveringens utløpsdato (hvis aktuelt) og en oversikt over alle eksisterende lisensnumre. På denne siden kan du også utføre følgende oppgaver:

    • Opprette et nytt lisensnummer – velg New License Number (Nytt lisensnummer) og klikk på knappen Manage Allocations (Administrer tildelinger). Ved å gjøre dette, kan du tildele eventuelle aktiveringer til det nye lisensnummeret.
    • Administrere aktiveringstildeling for et eksisterende lisensnummer – velg lisensnummeret og klikk på knappen Manage Allocations  (Administrer tildelinger). Følgende side gir deg mulighet til å redigere de aktuelle tildelte aktiveringene og navngi verdiene for det valgte lisensnummeret.
    • Vise lisensnummer og aktiveringsdetaljer – klikk på det lisensnummeret som du vil se nærmere på. Siden med detaljer om lisensnummeret viser både en informasjonsoversikt over det valgte lisensnummeret og alle aktiveringstilfellene for lisensnummeret.

Download Software (Last ned programvare) – klikk på denne lenken for å laste ned installasjonsfilen(e) for programvaren. For mer informasjon vedrørende utlevering eller installasjon av programvaren, se  installasjonsveiledningene
View License Agreement (Vis lisensavtale) – klikk på denne lenken for å vise lisensavtalen som gjelder for programvaren du har rett til.

Innløsningslogg

Servicesenteret for programvare inkluderer et arkiv over de bestillingene du har utført elektronisk. Siden "Redemption History" ("Innløsningslogg") viser en oversiktsliste over dine innløste kravnumre, inkludert kravnummer, innløsningsdato og kjøpeordrenummer. Hvis du klikker på kravnummeret, åpnes siden "Manage License Numbers" ("Administrer lisensnumre") for kjøpt programvare.

Innløs kravnummer

Når du kjøper en flerbrukerlisens for programvare fra Texas Instruments, vil du motta et kravnummer i en e-post eller sammen med produktpakken. Når du sender kravnummeret ditt fra skjermbildet "Redeem Claim Number" ("Innløs kravnummer"), får du tilgang til å konfigurere programvaren for aktivering.

Kontoadministrasjon

Følgende avsnitt forklarer hvilke administrative alternativer du har.

My Profile (Min profil)

Det er viktig å holde informasjonen i profilen oppdatert. Denne informasjonen brukes for å sikre at du og organisasjonen din får mest mulig ut av programvaren.
Merk: Av sikkerhetsgrunner har du ikke mulighet til å endre e-postadressen din eller navnet på institusjonen din i My Profile (Min profil). Dersom du av en eller annen grunn har behov for å endre disse, ta kontakt med ti-cares@ti.com eller gå til støttesiden for en liste over telefonnumre til lokal kundestøtte.

Change Password (Endre passord)

Denne siden gir deg mulighet til å endre det aktuelle passordet ditt til et annet som du velger selv.

Account Members (Kontomedlemmer)

Siden "Account Members" ("Kontomedlemmer") gir mulighet for alle medlemmene av en konto å se navnene til de andre personene på kontoen. I tillegg er siden "Account Members" ("Kontomedlemmer") stedet hvor en kontoadministrator kan legge til, slette og oppdatere medlemsinformasjon eller endre medlemsrettigheter.
Legge til/slette/oppdatere medlemmer - Hvis du er en kontoadministrator, kan du legge til, slette og oppdatere medlemsinformasjon for kontoen din.
For å legge til et nytt medlem til kontoen, velg enten "A New Address" ("En ny adresse") eller en av de eksisterende gateadressene for kontoen din fra rullegardinmenyen øverst på siden, og klikk deretter på knappen "Go to New Member Form" ("Gå til nytt medlem-skjema"). Pass på at du fyller ut alle obligatoriske felt i skjemaet. Hvis det er noe informasjon du ikke har, kan du skrive "unknown" ("ukjent"). Når du har sendt skjemaet, blir det nye medlemmet automatisk lagt til på kontoen og vil motta en velkomstmelding fra dette nettstedet via e-post. Hvis du har opprettet en ny adresse for dette medlemmet, blir denne automatisk lagt til på listen over adresser for kontoen, slik at du kan bruke den igjen hvis du vil legge inn flere medlemmer på samme sted.
For å slette et eksisterende medlem, klikk på "Delete" ("Slett") ved siden av medlemmets navn. Du vil bli bedt om å bekrefte at du virkelig vil avslutte medlemsskapet for dette medlemmet.
For å oppdatere informasjonen om et eksisterende medlem, klikk på medlemmets navn. Du får presentert profilen til medlemmet hvor du kan foreta endringene, og deretter klikke på "Submit" ("Send"). Hvis du forlater profilsiden uten å klikke på "Submit " ("Send informasjon om medlemsskap"), vil ikke endringene bli lagret.
Endre medlemsrettigheter - Som kontoadministrator kan du også tildele administratorrettigheter til andre medlemmer. Hvis du vil gjøre det, merk av eller fjern avmerkingen for den korrresponderende boksen ved siden av medlemmets navn, og velg "Update Member Privileges" ("Oppdater medlemsrettigheter"). Medlemmets rettigheter oppdateres automatisk. Du kan også endre medlemmets rettigheter nederst på medlemmets profilside.
Overføre administratorrettigheter - Hvis du skal overføre kontoadministratorens rettigheter til en annen innenfor organisasjonen, gå til siden "Account Members" ("Kontomedlemmer"). Klikk på "Administrator"-boksen ved siden av navnet på det medlemmet som du vil gjøre til administrator. Fjern avmerkingen av "Administrator" for ditt eget navn. Når du klikker på "Update Member Privileges" ("Oppdater medlemsrettigheter"), overføres administratorrettighetene automatisk.
Merk: Når du fjerner dine egne administratorrettigheter, kan du ikke lenger utføre  administratorfunksjonene som er beksrevet over.


Hjelp og informasjon

TI-programvare installasjons- og utleveringsveiledning

Denne veiledningen beskriver hvordan du skal installere, utlevere og aktivere din Texas instruments-programvare, inkludert definisjoner av terminologi og trinn-for-trinn-veiledning.

Installasjon

"Installasjon"-dokumentet fremlegger forutsetningene som er nødvendig for å levere ut og installere TI-programvaren og gir de tilhørende filene og programvaren for utlevering av hver enkelt lisenstype.

Vanlige spørsmål

Dokumentet "Vanlige spørsmål" inneholder svar på vanlige spørsmål som gjelder installasjon og aktivering av flerbrukerlisenser for programvare.

Brukerstøtte

"Brukerstøtte"-siden inneholder kontaktinformasjon til TI-Cares kundestøtte.