Texas Instruments
Education Technology Software Service Center

Frågor och svar om fleranvändarlicenser

Programvara - Allmänt

F: Var hittar jag TI-programvara?

S: TI-klientprogramvaruapplikationer kan laddas ned från ditt Software Service Center-konto (se e-postmeddelandet med bekräftelsen på din beställning. I vissa fall, bland annat programvaran TI-SmartView, är programvaran också tillgänglig från produkt-CD-skivan

F: Vilka licensalternativ finns det för programvaran i TI-familjen?

S: En fleraktiveringslicens (MAL) erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer med samma licensnummer. En licensfil används för aktiveringen.  Anslutningar till Internet och skolans nätverk behövs inte.  För eviga licenser kräver licensfilerna en årlig, kostnadsfri licensförlängning.  Det måste utfärdas en ny licensfil från Software Service Center och placeras på alla klientdatorer med hjälp av programvaran.

En skolförvaltad licens (SML) erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer med samma licensnummer.  Licensen aktiveras på licenstjänstdatorn som är ansluten till skolans nätverk.  När klientdatorn har anslutits till nätverket kan den använda programvaran, ifrånkopplad från nätverket, i upp till 30 dagar. För eviga licenser kräver licensfilerna en årlig licensförlängning och kostnadsfri omaktivering.  Ett nytt licensnummer måste aktiveras för att licenstjänsten ska fortsätta att använda programvaran.

En volymlicens (VL) erbjuder åtkomst för ett fast antal datorer med samma licensnummer. Ett enda licensnummer används för att aktivera flera datorer.  Det krävs en anslutning till Internet för att aktivera licensen.
Licensen för samtidiga användare (CL) gör det möjligt för en eller flera användare att använda programvaran samtidigt och med det maximala antal användare som avtalats i samband med köpet. Klientdatorer lånar en licens från en server för samtidiga licenser varje gång som programmet startas och lämnar tillbaka denna licens när programvaran stängs.  För TI-SmartView-produkter krävs det en ständig nätverksanslutning.  För TI-nspire-produkter kan användare använda programvaran ifrånkopplade från nätverket med hjälp av funktionen Lånelicens.

Enanvändarlicensen ger tillgång till programvaran på en enda dator. Enanvändarlicenser har ett separat licensnummer för varje dator.

Du kan få hjälp att bestämma vilken typ av licens du behöver via TI:s kundtjänst:
E-post: ti-educators@ti.com
RING: 1.800.TI.CARES
Dessa licensalternativ är tillgängliga för programvaran TI-Nspire och TI-SmartView.

F. Vilka är fördelarna med en volymlicens?

S: Med en volymlicens kan programvaran aktiveras på flera datorer med endast ett licensnummer att spåra och hantera. För volymlicenser behövs Internetåtkomst endast under den initiala licensaktiveringen. Licensen följer med den dator som licensen är tilldelad. Den är särskilt användbar för lärare och elever som arbetar offline med bärbara datorer.

F. Vilka är fördelarna med en licens för samtidiga användare?

S: En licens för samtidiga användare är mest fördelaktig i miljöer som behöver maximalt klientutnyttjande och flexibel användning med enkel och centraliserad licenshantering. Medan TI-programvaran körs på klientdatorerna lånas licenserna ut, och lämnas tillbaka, till och från en centraliserad licenstjänst. Endast licenstjänsten kräver aktivering. En fördel med denna typ av licens är att TI-programvaran kan installeras på så många klientdatorer du vill. Servern för samtidiga licenser håller reda på antalet aktiva klienter baserat på det faktiska antalet inköpta licenser. På så sätt blir licensieringen mer samstämd med den faktiska användningen.

F. Vilka är fördelarna med en fleraktiveringslicens?

S: Med en fleraktiveringslicens kan programvaran aktiveras på många datorer med en licensfil. Fleraktiveringslicenser kräver inte anslutningar till nätverket eller Internet för att aktiveras eller användas.  Detta är särskilt användbart för stora implementeringar där en licenstjänst och skolnätverk inte är tillgängliga. Denna licenstyp, vid försäljning med en evig giltighetstid, kräver en årlig licensförlängning, utan extra kostnad, för att få en ny licensfil varje år.

F. Vilka är fördelarna med en skolförvaltad licens?

S: En skolförvaltad licens är den mest fördelaktiga i miljöer som behöver maximalt klientutnyttjande och flexibel användning med enkel och centraliserad licenshantering. Medan TI-programvaran körs på klientdatorerna checkas licenserna in och ut från en centraliserad licensserver. Endast licenstjänsten kräver aktivering. En fördel med denna licensmodell är att TI-programvaran automatiskt kan användas utanför nätverket i 30 dagar från den senaste användningen av en nätverkslicens.  Användningen av programvaran fortsätter så länge som datorn ansluter framgångsrikt till licenstjänsten inom 30 dagar. Denna licenstyp, vid försäljning med en evig giltighetstid, kräver en årlig licensförlängning, utan extra kostnad, för att få ett nytt licensnummer varje år.

F. Varför måste jag förlänga min licensfil för fleraktiveringslicenser?

På grund av implementeringens och användningens mycket flexibla natur kräver TI en årlig tillbakalämning för att säkerställa efterlevnad och få en ny licensfil från Software Service Center. Det tas inte ut någon extra avgift för att förlänga din licens om den köpts med evig giltighetstid. 

F. Varför måste jag förlänga mitt licensnummer för skolförvaltade licenser?

På grund av implementeringens och användningens mycket flexibla natur kräver TI en årlig tillbakalämning för att säkerställa efterlevnad och få ett nytt licensnummer från Software Service Center.  Det tas inte ut någon extra avgift för att förlänga din licens om den köpts med evig giltighetstid.

F. Kan jag ha en blandning av licenstyper?

S. Ja. Din kombination av licenser beror på din unika situation. Du kan till exempel köpa en skolförvaltad licens för TI‑Nspire för elevåtkomst och en TI-Nspire Teacher Software-fleraktiveringslicens för användning av lärare i skolan och offline hemma.

F: Jag har ett kravnummer från min programvarubeställning. Vad betyder det och hur använder jag det för att få min programvara?

S: Kravnumret används för att kräva dina programvarulicenser elektroniskt och för att hämta din beställning online hos Software Service Center. Du måste skapa ett konto och lösa in ditt kravnummer för din programvara och associerade licenser för att aktivera programvaruprodukten.

F: Vilka är de minimala systemkraven för volymlicens och licens för samtidiga användare?

S: Se TI:s programvarusystemkrav.

Den samtidiga licensen, och den skolförvaltade, kräver ytterligare programvara, TI Admin-programvara, som installeras på en dedicerad PC eller server för att utföra funktionerna för licenshantering åt klienterna.
Se mer information i TI:s programvarusystemkrav.

F: Måste klientapplikationen ha anslutning till mitt nätverk eller till Internet?

S: Beroende på licenstypen kan nätverks- eller Internet-anslutning krävas eller inte krävas.  Se diagrammet nedan för detaljer enligt licenstyp och mer information i avsnittet om Aktivering av programvara.


Licens

Anslutning till skolnätverket

Internetanslutning

Klient med fleraktiveringslicens

Krävs ej

Krävs ej

Klient med skolförvaltad licens

Krävs för användning*

Krävs ej

Klient med volymlicens

Krävs ej

Krävs endast för aktivering

Klient med samtidig licens

Krävs för användning**

Krävs ej

Licensserver /
TI Admin-programvara för samtidiga och skolförvaltade licenser

Krävs för användning

Krävs endast för aktivering

Enanvändarlicens

Krävs ej

Krävs endast för aktivering

*Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas ifrånkopplad från skolans nätverk under 30 dagar.  Efter att den här respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning.
**Obs: Om du använder funktionen Lånelicens fungerar klientprogramvaran utanför nätverket. Funktionen Låna en licens är endast tillgänglig med programvaran TI-Nspire. Den är inte tillgänglig med programvaran TI-SmartView.

Tillbaka till början

Licenshantering

F: Kan jag köpa och lägga till fler platser till min befintliga volymlicens?

S: Ja, Software Service Center erbjuder många funktioner för licenshantering, t.ex. att lägga till eller allokera aktiveringar till befintliga licensnummer. Kontakta din distributör eller återförsäljare om du vill köpa ytterligare fleranvändarlicensexemplar för TI-SmartView-produkter och ring 1.800.TI.CARES om du vill köpa ytterligare volymlicensexemplar för TI-Nspire-produkter. Använd kravnumret från din beställning på Software Service Center om du vill lösa ut aktiveringar och allokera dem till dina licenser.

F: Kan jag köpa och lägga till fler platser till min befintliga samtidiga licens?

S: Ja, Software Service Center erbjuder många funktioner för licenshantering, t.ex. att skapa ytterligare licenser för din tjänst för samtidiga licenser. Proceduren liknar den för att lägga till platser i en volymlicens. Med en tjänst för samtidiga licenser skapas det emellertid ett nytt licensnummer som läggs till i licenstjänsten för att tillåta fler samtidiga användare av programvaruprodukten. Kontakta din distributör eller återförsäljare om du vill köpa ytterligare platser för samtidiga licenser för TI-SmartView-produkter och ring 1.800.TI.CARES om du vill köpa ytterligare exemplar av samtidiga licenser för TI-Nspire-produkter. Använd kravnumret från din beställning på Software Service Center om du vill lösa ut aktiveringar och skapa ett nytt tillhörande licensnummer. Använd aktiveringsguiden med tjänsten för samtidiga licenser för att aktivera licensnumret och lägga till detta till tjänstens antal tillgängliga kopior.

F: Kan jag köpa och lägga till fler platser till min befintliga fleraktiveringslicens?

S: Kontakta din distributör eller återförsäljare om du vill köpa ytterligare fleraktiveringslicensexemplar för TI-Nspire-produkter. Använd kravnumret från din beställning på Software Service Center om du vill lösa ut aktiveringar och allokera dem till dina licenser.  Du måste ringa TI CARES på 1.800.TI.CARES om du vill slå samman dina köp till en licensfil för att harmonisera förnyelsetillfällena.

F: Kan jag köpa och lägga till fler platser till min befintliga skolförvaltade licens?

A: Ja, Software Service Center erbjuder många funktioner för licenshantering, t.ex. att skapa ytterligare licenser för din tjänst för skolförvaltade licenser. Proceduren liknar den för att lägga till platser i en skolförvaltad licens. Med en tjänst för skolförvaltade licenser skapas det emellertid ett nytt licensnummer som läggs till i servern för att tillåta fler användare av programvaruprodukten. Kontakta din distributör eller återförsäljare om du vill köpa ytterligare platser för skolförvaltade licenser för TI-Nspire-produkter och TI-SmartView-produkter.  Använd kravnumret från din beställning på Software Service Center om du vill lösa ut aktiveringar och skapa ett nytt skolförvaltat licensnummer. Använd aktiveringsguiden med den skolförvaltade licensen för att aktivera licensnumret och lägga till detta till antalet tillgängliga exemplar i tjänsten för skolförvaltade licenser.  Du måste ringa TI CARES på 1.800.TI.CARES om du vill slå samman dina köp till en licensfil för att harmonisera förnyelsetillfällena.

F: Kan jag uppgradera eller konvertera min enanvändarlicens till en fleranvändarlicens?

S: Kontakta TI:s kundtjänst för mer information om uppgradering eller konvertering:
E-POST: ti-educators@ti.com
RING: 1.800.TI.CARES

F: Vad är Software Service Center?

S:. Texas Instruments Service Center har utformats för att hjälpa institutioner att hantera sin programvara på en säker och personligt anpassad webbplats. Tjänsten erbjuder dig och dina kontomedlemmar funktioner för att hämta inköpt programvara, skapa licensnummer och hantera aktiveringen av programvaran. Dessutom kan kontoadministratörer enkelt lägga till, ta bort eller uppdatera användarinformation samt tilldela användarbehörigheter. Dessa flexibla administrationsverktyg underlättar programvaruhanteringen inom din institution.

F: Hur får jag ett konto hos Software Service Center?

S: Besök Software Service Center och klicka på länken ”Skapa konto”. Denna sida vägleder dig genom en registreringsprocedur.

F: Jag har glömt mitt lösenord till Software Service Center. Hur får jag ett nytt?

S: Besök Software Service Center och klicka på länken ”Glömt ditt lösenord?”. Denna sida vägleder dig genom proceduren för att skapa ett nytt lösenord.

Tillbaka till början

Installera programvara

Q: What level of privilege is needed to install TI software?

A: Administrator privileges are needed to install the software.

Q: Can I install the software with my Enterprise System Management or Software Deploy Tool (like Microsoft® Systems Management Server (SMS), Novell® ZENworks, Symantec® Ghost, Apple Remote Desktopetc, etc.)?

A: Yes, the multi-user license configurations of the client application are compatible with Microsoft® SMS 2003 R2 or newer. Although the software is compatible, not all configurations have been tested. Please see the TI Software Installation and Activation Guidebook for more information.

This facilitates network deployments by allowing the network administrator to use any number of popular standardized distribution and installation methods. Installation methodologies may vary from: being started from a network resource, pre-staged on a local hard drive, placed within a logon script, or "packaged" and deployed using Enterprise Management platforms. A configurable setup file is included with the TI computer software to help automate custom deployments.
TI works to ensure our products are compatible with the latest deployment and software tools, but we cannot guarantee all customized configuration tools are compatible.

Q: How do I customize the software configuration in preparation to deploy the software?

A: A setup.ini file is used to configure the software during installation and activation.  The setup.ini file is available in the Installation section of the Software Service Center.
 
The setup.ini file should be customized and packaged with the software to be deployed with your software management system. Please refer to the TI Software Installation and  Activation Guidebook for more information or see the setup.ini for parameter details.

Q: What is an ini file?

A: In general, an ini file is a plain-text configuration file for initializing software. The configuration file is setup.ini.

Q: How do I open a setup.ini file?

A: Any non-formatting editor such as Notepad may be used to open and edit the setup.ini file. When browsing for files, select show all files (*.*).F: Vilken behörighetsnivå krävs för att installera TI-Nspire-programvara?

S: Du behöver administratörsbehörighet för att installera programvaran.

F: Kan jag installera programvaran med mitt Enterprise System Management-verktyg eller Software Deploy-verktyg (t.ex. Microsoft® Systems Management Server (SMS), Novell® ZENworks, Symantec® Ghost, Apple Remote Desktopetc m.fl.)?

S: Ja, fleranvändarlicenskonfigurationerna för klientapplikationen är kompatibla med Microsoft® SMS 2003 R2 eller senare. Även om programvaran är kompatibel har dock inte samtliga konfigurationer testats. Se mer information i Användarguiden för TI-programvaruinstallation och aktivering.

Detta underlättar nätverksimplementering genom att nätverksadministratören kan använda valfritt antal vanliga, standardiserade metoder för distribution och installation. Installationsmetoder kan variera mellan:start från en nätverksresurs, förberedd på en lokal hårddisk, placerad inom ett inloggningsscript, implementerad via Group Policy, eller "förpackad" och implementerad via Enterprise Management-plattformar. En konfigurationsfil ingår i TI-Nspire-programvaran och är konfigurerbar för att underlätta automatiseringen av anpassade implementeringar.
TI arbetar med att garantera att våra produkter är kompatibla med de senaste implementerings- och programvaruverktygen, men vi kan inte garantera att alla anpassade konfigureringsverktyg är kompatibla.

F: Hur kan jag anpassa och förbereda programvarukonfigurationen inför implementeringen av programvaran?

S: Det används en setup.ini för att konfigurera programvaran under installation och aktivering.  Filen setup.ini file finns i avsnittet Installation av Software Service Center.
 
Filen setup.ini bör anpassas och förpackas, tillsammans med programvaran som ska implementeras, med ditt system för programvaruhantering. Se mer information i Användarguiden för TI-programvaruinstallation och aktivering eller se setup.ini för parameterdetaljer.

F: Vad är en ini-fil?

S: I regel är en ini-fil en konfigurationsfil med oformaterad text för att initialisera programvara. För TI-Nspire är setup.ini konfigurationsfilen.

F: Hur öppnar jag en setup.ini-fil?

S: Alla icke-formaterande textredigerare, t.ex. Anteckningar (Notepad), kan användas för att öppna och redigera setup.ini-filen. Välj alternativet ”Visa alla filer” (*.*) när du söker efter filer.

Tillbaka till början

Aktivering av programvara

F: Vad är aktivering av programvara?

S: Aktivering av programvara är en procedur för att auktorisera en dator för licensierad användning av programvaran.
Vid konfiguration av volymlicenser aktiveras varje dator som använder produkten med samma licensnummer. Industristandard, nätverksimplementering eller metoder för programvaruhantering kan användas för att installera och aktivera programvaran över ett stort nätverk.
För konfiguration av fleraktiveringslicenser får varje dator som använder produkten en licensfil för att aktivera programvaran.
Vid konfigurationer av samtidiga och skolförvaltade licenser aktiveras endast TI Admin-programvaran (programvaran för licenshantering) på en serverdator. Programvaran på en klientdator "checkar ut" en licens i stället för att aktiveras.

F: Vad är ett aktiveringskonto?

S: Aktiveringsantalet är det antal kopior av programvaruprodukten som har beställts. För att använda programvaruprodukten måste de inköpta aktiveringarna tilldelas ett licensnummer som sedan kan användas för att aktivera programvaruprodukten. Dessa funktioner för licenshantering kan utföras i Software Service Center.

F: Hur kan jag se på vilka datorer programvaran är aktiverad?

S: Logga in till ditt Software Service Center-konto. Under ”Produktlista” väljer du ”Hantera licensnummer.” Klicka på licensnumret av intresse och granska listan över värdnamn på vilka programvaran har aktiverats för volymlicenser, samtidiga licenser och skolförvaltade licenser. En fleraktiveringslicens kommer inte att visa vilka maskiner som programvaran har aktiverats på.


F: Kan jag aktivera en volymlicens på en dator och sedan kopiera den aktiveringen till alla övriga datorer?

S: Nej, en volymlicensaktivering kan inte kopieras mellan datorer. En specifik licensaktivering är specifik för en enda dator. Volymlicensnumret kan användas på varje dator, men varje dator måste aktiveras via aktiveringsmetoden. Se mer information i Användarguiden för TI-programvaruinstallation och aktivering.

F: Kan jag aktivera en fleraktiveringslicens på en dator och sedan kopiera den aktiveringen till alla övriga datorer?

S: Ja, en fleraktiveringslicensaktivering kan kopieras mellan datorer.  Se mer information i Användarguiden för TI-programvaruinstallation och aktivering.

F: Kan jag återavbilda mina datorer efter installation och aktivering av min programvara?

S: Ja, du kan återavbilda datorer. Du kan behöva omaktivera volym- och enanvändarlicenstyperna efter återavbildning.

F: Måste jag aktivera klientprogramvaran för konfigurationen för skolförvaltade eller samtidiga licenser?

S: Nej, TI-datorprogramvara kan installeras på varje dator i en organisation utan aktivering. TI Admin-programvaran, programvaran för licenshantering, aktiveras på en dator och distribuerar licenser på utlåningsbasis när dessa begärs av användare. Ett fast antal användare kan samtidigt använda programvaran. Se mer information i Användarguiden för TI-programvaruinstallation, aktivering och implementering.

F: Vilka protokoll och portar används för aktivering?

S: Aktivering av programvara över Internet använder ett säkert och privat HTTPS-protokoll via port 443.

Tillbaka till början

Licenstjänst

F: Kan jag installera TI Admin-programvaran på en reservdator eller behöver jag en särskild server?

S: Du kan installera TI Admin-programvaran på en vanlig PC och behöver inte någon särskild server för det. Datorn måste ha en stabil anslutning till nätverket och bör ha en statisk IP-adress. Den statiska adressen förenklar konfigurationen av TI-programvaran (för att hitta licensservern) och borgar för en tillförlitlig licensiering. De fullständiga systemkraven för TI Admin-programvaran hittar du i Systemkrav för TI-programvara.

F: Vilka är licenstjänstens nätverkskrav?

S: För konfiguration av licenstjänsten krävs det en nätverksanslutning mellan licenstjänsten och klientdatorerna med programvaruprodukten. Det används en minimal bandbredd när licenserna lånas ut och lämnas tillbaka igen. Det innebär att de flesta lokala nätverk (t.ex. Ethernet) med stöd för UDP/IP-protokollet tillräckliga. Flera delnät och deldomäner fungerar så länge udp-trafiken dirigeras och klienten kan kommunicera med licenstjänsten via udp/ip-port 5093. *Den skolförvaltade licensen för T-INspire-programvara har en respittid (automatisk) under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar.  Efter att respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning.  Samtidig licens för programvaran TI-Nspire har funktionen Lånelicens (manuell) som gör att klientprogramvaran kan köras även utanför nätverket.

F: Krävs ytterligare programvara för konfiguration av skolförvaltade eller samtidiga licenser?

S: Ja, TI Admin-programvaran (med programvaran för licenshantering) krävs för skolförvaltade eller samtidiga licenser. Admin-programvaran är tillgänglig för hämtning från ditt Software Service Center-konto.

F: Vad ingår i TI Admin-programvaran (endast skolförvaltade eller samtidiga licenser)?

S: TI Admin-programvaran innehåller alla verktyg som behövs för att aktivera och hantera TI-programvaran i en konfiguration med skolförvaltad eller samtidig licens. Dessa omfattar:

  • Programvara för licenshantering (körs i bakgrunden) som distribuerar licenser på utcheckningsbasis när dessa begärs av användare.
  • Aktiveringsguide som vägleder dig genom procedurerna för aktivering och licensladdning.
  • (endast Windows) WLMadmin-konsol som övervakar och hanterar utlånade licenser
  • (endast Mac) Terminalkommandona lsmon, lswhere, lslic, och .lservdown möjliggör bevakning och hantering av nätverkslicenser.

F: Vilka protokoll och portar används med tjänsten för skolförvaltade eller samtidiga licenser?

S: Generisk UDP/IP-kommunikation via port 5093 används för att checka ut och hantera licenser.
F: Kommer skolförvaltad och samtidig licensiering att fungera för delnät?

S: Ja. Licenstjänsten fungerar över ett generiskt TCP/IP-nätverk som dirigerar UPD-trafiken mellan licenstjänsten och klientdatorn. Detta innebär i regel att licenstjänsten arbetar inom skolnätverkets brandvägg.

F: Kommer skolförvaltad och samtidig licensiering att fungera för deldomäner?

S: Ja. Licenstjänsten fungerar över ett generiskt TCP/IP-nätverk som dirigerar trafiken mellan servern och klientdatorn. Detta innebär i regel att licenstjänsten arbetar inom skolnätverkets brandvägg.

F: Kommer skolförvaltad och samtidig licensiering att fungera för våra lärare och elever hemma?

S: Det beror på konfigurationen av din skolas nätverk. Om lärarna och eleverna kan ansluta till skolnätverket via ett VPN (Virtual Private Network) kan de i regel använda licenstjänsten. Med den skolförvaltade licensen för TI-Nspire-programvaran kan lärare eller elever använda sin respittidslicens som automatiskt levereras till deras datorer när de väl ansluts till skolans nätverk, vilket gör att programvaran kan användas utanför skolans nätverk under 30 dagar.  Med den samtidiga licensen för TI-Nspire-programvaran kan lärare eller elever manuellt låna en licens, från Hjälp-menyn, så att programvaran kan köras utanför nätverket.

F: Kommer en dator med en enanvändarlicens i nätverket att förbruka en skolförvaltad eller samtidig licens?

S: Nej. Enanvändar-, fleraktiverings- och volymlicenser påverkar inte licenstjänsten.

Tillbaka till början

Övrigt

F: Måste jag modifiera min dators säkerhetsprogram (PC-baserat) för att applikationen skall kunna aktiveras, användas eller uppdateras?

S: Programvaruprodukten är i regel kompatibel med de flesta säkerhetspaket för PC-datorer, t.ex. Norton® Internet Security Suite och Norton® 360. Vissa säkerhetskonfigurationer kan dock behöva uppdateras för att den nya programvaran skall kunna installeras. Dessutom kan personliga brandväggar behöva konfigureras för att tillåta kommunikation med programvaruprodukten under aktivering och licensutlåning.

F: Vem ringer jag om jag inte hittar svaret på min fråga här?

S: Du kan skicka frågor genom att fylla i en Customer Assistance Form eller genom att ringa 1-800-TI-CARES (800-842-2737), måndag-torsdag, kl. 9:00 - 18:00 eller fredag: kl. 9:00 - 16:30

Tillbaka till början