Texas Instruments
Servicesenter for utdanningsteknologisk programvare

Vanlige spørsmål om flerbrukerlisenser

Generelt om programvaren

Sp: Hvor får jeg tak i TI-programvare?

A: TI-klient-programvaren kan også lastes ned fra din Software Service Center-konto (se bekreftelsen du har fått via e-post). I noen tilfeller, inkludert TI-SmartView-programvare, er programvaren også tilgjengelig fra produkt-CD-en

Sp: Hva er alternativene for lisensiering av TI-programvaren:

A: Fleraktiveringslisens (MAL) gir tilgang til programvaren på et fast antall datamaskiner. En lisensfil brukes til å aktivere.  Tilkoblinger til Internett og skolenettverk er ikke nødvendig.  For evigvarende vilkårslisenser, krever lisensfilene en gratis årlig lisensutvidelse.  En ny lisensfil må utstedes fra servicesenteret for programvaren og plasseres på alle klientmaskiner som bruker programvaren.
Skolelisens (SML) gir tilgang til programvaren på et fast antall datamaskiner.  Lisensen er aktivert på lisenstjener-datamaskinen som er koblet til skolenettverket.  Når klientdatamaskinen har koblet til nettverket, kan den bruke programvaren vekk fra nettverket i inntil 30 dager. For evigvarende vilkårslisenser, krever lisensfilene en gratis årlig lisensutvidelse og reaktivering.  Et nytt lisensnummer må være aktivert for lisenstjeneren for å fortsette bruken av programvaren.
Volumlisens (VL) gir tilgang til programvaren på et fast antall datamaskiner. Ett enkelt lisensnummer brukes for å aktivere flere datamaskiner.  En tilkobling til Internett kreves for å aktivere lisensen.
Samlelisens (CL) gir adgang for en eller flere brukere til å bruke programvaren samtidig, opptil et maksimalt antall brukere som ble fastsatt på kjøpetidspunktet. Klientmaskiner henter ut en lisens fra en samleserver hver gang programmet startes, og returnerer den lisensen når programvaren avsluttes.  For TI-SmartView-produkter, kreves det en nettverksforbindelse til enhver tid.  For TI-Nspire-produkter, kan brukerne bruke programvaren vekk fra nettverket ved å bruke Lån lisens-funksjonen.
Enbrukerlisens gir tilgang til programvaren på én enkelt datamaskin. En enbrukerlisens inneholder ett lisensnummer for hver datamaskin.
En kundeservicerepresentant for TI kan hjelpe deg med å avgjøre hvilken lisens du bør kjøpe:
E-POST: ti-educators@ti.com
RING: 1.800.TI.CARES (00-1-800-842-2737)
Disse lisensalternativene er tilgjengelige for programmene TI-Nspire og TI-SmartView.

Sp: Hva er fordelene med en volumlisens?
Sv: En volumlisens gjør at programvaren blir aktivert på mange datamaskiner med bare ett enkelt lisensnummer å holde styr på og administrere. En volumlisens trenger bare tilgang til Internett under den innledende prosessen med å aktivere lisensen. Lisensen følger med den datamaskinen som den er blitt tildelt til. Den er spesielt nyttig for lærere og elever som arbeider avlogget med bærbare maskiner.

Sp: Hva er fordelene med en samlelisens?

Sv: En samlelisens er mest fordelaktig i miljøer som trenger maksimal utrulling og brukerfleksibilitet med enkel, sentral lisensadministrasjon. Når TI-programvaren kjøres på klientmaskinene, blir lisensene sjekket inn og ut fra en sentral lisenstjeneren. Det er kun lisenstjeneren som må aktiveres. En fordel med denne lisensmodellen er at TI-programvaren kan installeres på så mange klientmaskiner man ønsker. Serveren for samlelisenser holder styr på antallet aktive klienter basert på antall innkjøpte samlelisenser. På den måten ligger denne lisensen nærmere den faktiske bruken.

Sp: Hva er fordelene med en fleraktiveringslisens?

Sv: En fleraktiveringslisens gjør at programvaren skal aktiveres på mange datamaskiner med en lisensfil. Fleraktiveringslisenser krever ikke nettverk- eller Internett-tilkoblinger for aktivering eller bruk.  Det er spesielt nyttig for store distribusjoner der en lisenstjeneste og skolenettverk ikke er tilgjengelige. Denne lisenstypen når solgt med et evigvarende vilkår krever en årlig lisensutvidelse uten ekstra kostnad for å motta en ny lisensfil hvert år.

Sp: Hva er fordelene med en skolelisens?

Sv: En skoleisens er mest fordelaktig i miljøer som trenger maksimal utrulling og brukerfleksibilitet med enkel, sentral lisensadministrasjon. Når TI-programvaren kjøres på klientmaskinene, blir lisensene sjekket inn og ut fra en sentral lisensserver. Det er kun lisenstjeneren som må aktiveres. Fordelen med denne lisensmodellen er at TI-programvaren kan brukes vekke fra nettverket automatisk i 30 dager fra siste bruk av en nettverkslisens.  Programvarens bruk fortsetter så lenge maskinen kobler vellykket til lisenstjenesten innen 30 dager, Denne lisenstypen når solgt med et evigvarende vilkår krever en årlig lisensutvidelse uten ekstra kostnad for å få et nytt lisensnummer hvert år.

Hvorfor trenger jeg å utvide min lisensfil for fleraktiveringslisenser?

På grunn av den svært fleksible naturen til distribusjon og bruk, krever TI en årlig innsjekking for å sikre etterlevelse og motta en ny lisensfil fra Programvare-servicesenteret. Det er ingen ekstra kostnad for å forlenge lisensen din hvis kjøpt under evigvarende vilkår. 

Hvorfor trenger jeg å utvide mitt lisensnummer for skolelisenser?

På grunn av den svært fleksible naturen til distribusjon og bruk, krever TI en årlig innsjekking for å sikre etterlevelse og motta et nytt lisensnummer fra Programvare-servicesenteret.  Det er ingen ekstra kostnad for å forlenge lisensen din hvis kjøpt under evigvarende vilkår.

Sp. Kan jeg ha en blanding av lisenstyper?

Sv. Ja. Kombinasjonen av lisenser avhenger av din unike situasjon. Du kan for eksempel kjøpe en samlelisens for TI-‑Nspire som gir alle elevene på skolen tilgang, og en volumlisens av lærerversjonen av TI-Nspire (Teacher Edition), som lærerne kan bruke på skolen og hjemme når de ikke er koblet til skolens nettverk.

Sp: Jeg har et kravnummer fra programvarebestillingen min. Hva er det og hvordan bruker jeg det for å få tak i programvaren?

Sv: Kravnummeret brukes for å løse inn programvarelisensene elektronisk og hente bestillingen din på Internett fra Software Service Center. Du må opprette en konto og innløse kravnummeret ditt for programvare og tilhørende lisenser for å aktivere programvareproduktet:

Sp: Hva er minstekravene til systemet for volum- og samleversjon?

Sv: Se til TI-programvarens systemkrav.

 Samle- og skolelisenser krever ekstra programvare, TI Admin-programvaren, som skal lastes på en utpekt PC eller server for å utføre lisensledelsesfunksjoner for klientene.
For ytterligere detaljer, se TI-programvarens systemkrav.

Sp: Må klientprogrammet ha forbindelse til nettverket mitt eller til Internett?

Sv: Avhengig av lisenstype, kan nettverk eller internett-tilkobling være nødvendig.  Se tabellen nedenfor for detaljer om lisenstype og inndeling på programvareaktivering for mer informasjon.


Lisens

Nettverksforbindelse til skolenettverket

Internettforbindelse

Fleraktiveringslisens-klient

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Skolelisens-klient

Nødvendig for bruk*

Ikke nødvendig

Volumlisens-klient

Ikke nødvendig

Kun nødvendig for aktivering

Samlelisens-klient

Nødvendig for bruk**

Ikke nødvendig

Lisensserver /
TI Admin-programvare for samle- og skolelisenser

Nødvendig for bruk

Kun nødvendig for aktivering

Enbruker

Ikke nødvendig

Kun nødvendig for aktivering

*Programvarelisens inneholder en "fleksibel periode" som gjør at programvaren kan brukes utenfor skolenettverket i 30 dager.  Når den fleksible perioden utløper, må datamaskinene kobles til skolenettverket for å kunne fortsette å brukes.

**Merk: Hvis du bruker funksjonen for å låne en lisens, kan klientprogramvaren brukes uten nettverksforbindelse. Funksjonen for å låne en lisens er kun tilgjengelig med TI-Nspire-programvare. Den er ikke tilgengelig med programmet TI-SmartView.

Tilbake til toppen

Lisensadministrasjon

Sp: Kan jeg kjøpe og legge til flere brukerplasser på min eksisterende volumlisens:

Sv: Ja, Software Service Center tilbyr mange lisensadministrative funksjoner, inkludert aktivering av tillegg og tildelinger til eksisterende lisensnumre. Konsulter din distributør eller forhandler for å kjøpe flere volumlisensklient-eksemplarer for TI-SmartView-produkter og 1.800.TI.CARES å kjøpe flere volumlisensklient-eksemplarer for TI-Nspire-produkter. Når du er på servicesenteret for programvare, bruk kravnummeret fra bestillingen for å innløse aktiveringer og knytte dem til lisensene dine.

Sp: Kan jeg kjøpe og legge til flere brukerplasser på min eksisterende samlelisens:

Sv: Ja, Software Service Center tilbyr mange lisensadministrative funksjoner, inkludert opprettelse av tilleggslisenser for samleserveren din. Prosessen er den samme som hvis du skal legge til brukerplasser i en volumlisens. Med en samleserver blir det imidlertid opprettet et nytt lisensnummer som legges til på serveren, slik at flere kan bruke programvareproduktet samtidig. Konsulter din distributør eller forhandler for å kjøpe flere samlelisensklient-eksemplarer for TI-SmartView-produkter og 1.800.TI.CARES å kjøpe flere samlelisensklient-eksemplarer for TI-Nspire-produkter. Når du er på servicesenteret for programvare, bruk kravnummeret fra bestillingen for å innløse aktiveringer og opprette et nytt samlelisensnummer. Bruk aktiveringsveiviseren med samleserveren for å aktivere lisensnummeret og legge det til numrene på tilgjengelige kopier på samleserveren din.

Sp: Kan jeg kjøpe og legge til flere brukerplasser på min eksisterende fleraktiveringslisens:

Sv: Konsulter din distributør eller forhandler for å kjøpe flere fleraktiveringslisens-eksemplarer for TI-Nspire-produkter. Når du er på servicesenteret for programvare, bruk kravnummeret fra bestillingen for å innløse aktiveringer og knytte dem til lisensene dine.  Du må ringe TI Cares på 1.800.TI.CARES hvis du ønsker å flette inn dine kjøp i en lisensfil for å justere fornyelsesperioder.

Sp: Kan jeg kjøpe og legge til flere brukerplasser på min eksisterende skolelisens:

Sv: Ja, Software Service Center tilbyr mange lisensadministrative funksjoner, inkludert opprettelse av tilleggslisenser for skolelisensserveren din. Prosessen er den samme som hvis du skal legge til brukerplasser i en samlelisens. Med en skolelisensserver blir det imidlertid opprettet et nytt lisensnummer som legges til på serveren, slik at flere kan bruke programvareproduktet. Konsulter din distributør eller forhandler for å kjøpe flere skolelisens-brukerplasser for TI-Nspire-produkter og TI-SmartView-produkter.  Når du er på servicesenteret for programvare, bruk kravnummeret fra bestillingen for å innløse aktiveringer og opprette et nytt skolelisensnummer. Bruk aktiveringsveiviseren med skolelisensserveren for å aktivere lisensnummeret og legge det til numrene på tilgjengelige kopier på skolelisensserveren din.  Du må ringe TI Cares på 1.800.TI.CARES hvis du ønsker å flette inn dine kjøp i en lisensfil for å justere fornyelsesperioder.

Sp: Kan jeg oppgradere eller konvertere min enbrukerlisens til en flerbrukerlisens?

Sv: Ta kontakt med kundeservice hos TI for å diskutere oppgraderings- og konverteringsmuligheter:
E.POST: ti-educators@ti.com
RING: 1.800.TI.CARES (00-1-800-842-2737)

Sp: Hva er servicesenteret for programvare (Software Service Center)?

Sv:. Texas Instruments servicesenter er opprettet for å hjelpe institusjoner med å administrere programvaren deres via et sikkert, personlig nettsted. Denne tjenesten gir deg og dine kontomedlemmer funksjonalitet til å laste ned kjøpt programvare, generere lisensnumre og administrere aktivering av programvare. I tillegg får kontoadministratoren mulighet til å legge til, slette eller oppdatere all brukerinformasjon og tildele brukerrettigheter på en enkel måte. Disse fleksible administrasjonsfunksjonene er en hjelp til å administrere all programvare i hele institusjonen.

Sp: Hvordan får jeg en konto hos servicesenteret for programvare:

Sv: Gå til servicesenteret for programvare (Software Service Center), og klikk på lenken “Create an Account” (“Opprett en konto”). Denne siden fører deg trinn for trinn gjennom registreringsprosessen:

Sp: Jeg har glemt passordet til servicesenteret for programvare. Hvordan får jeg et nytt:

Sv: Gå til servicesenteret for programvare (Software Service Center), og klikk på lenken “Forgot your Password?” (“Glemt passordet ditt?”). Denne siden fører deg trinn for trinn gjennom prosessen med å opprette et nytt passord.

Tilbake til toppen

Installering av programvaren

Sp: Hvilket rettighetsnivå er nødvendig for å installere TI-programvaren:

Sv: Du trenger administrator-rettigheter for å installere programvaren:

Sp: Kan jeg installere programvaren med vårt verktøy for Enterprise System Management eller utrulling av programvare (f.eks. Microsoft® Systems Management Server (SMS), Novell® ZENworks, Symantec® Ghost eller Apple Remote Desktop, osv.)?

Sv: Ja, versjonene for flerbrukerlisenser av klientprogrammet er kompatible med Microsoft® SMS 2003 R2 eller nyere. Selv om programvaren er kompatibel, er ikke alle konfigurasjonene testet. Se TI-programvareinstallasjon og aktivering-håndboken for mer informasjon.

Dette forenkler utrulling på nettverket, siden nettverksadministratoren har mulighet til å bruke en rekke populære standardiserte metoder for distribusjon og installasjon. Installasjonsmetoder kan variere fra: å bli startet fra en nettverksressurs, forhåndsoppsett på en lokal harddisk, plassert innenfor et påloggingsskript, eller "pakket" og distribueres ved hjelp av Enterprise Management-plattformer. En konfigurerbar setup-fil er inkludert i TI-dataprogrammet for å gjøre det enklere å automatisere utrullingsprosessen.
TI arbeider for å sikre at våre produkter er kompatible med de nyeste distribusjons- og programvareverktøyene, men vi kan ikke garantere at alle tilpassede konfigurasjonsverktøy er kompatible.

Sp: Hvordan egendefinerer jeg programvarekonfigurasjonen når jeg forbereder avrulling av programvaren?

Sv: Filen setup.ini brukes til å konfigurere programvaren under installasjon og aktivering.  Setup.ini filen er tilgjengelig i Installasjonsdelen av Software Serivce Center.
 
Filen setup.ini bør tilpasses og pakkes med programvaren som skal utrulles med systemet for programvareadministrasjon. Se i TI programvareinstallasjons og aktiverings-håndboken for mer informasjon eller se setup.ini for parameterdetaljer.

Sp: Hva er en ini-fil?

Sv: Generelt er en ini-fil en konfigurasjonsfil i klartekst for initialisering av en programvare. Konfigurasjonsfilen er setup.ini.

Sp: Hvordan åpner jeg en setup.ini-fil?

Sv: Du kan bruke et redigeringsprogram for ren tekst, for eksempel Notisblokk, for å åpne og redigere filen setup.ini. Når du blar gjennom filene, velger du å vise alle filer (*.*).

Tilbake til toppen

Aktivering av programvaren

Sp: Hva er aktivering av programvare?

Sv: Aktivering av programvare er prosessen med å autorisere datamaskinen for å bruke lisensiert programvare.
Når det gjelder konfigurasjon av volumlisenser, blir hver datamaskin som bruker det samme produktet aktivert med det samme lisensnummeret. Det er også mulig å bruke standardiserte teknikker for nettverksutrulling eller programvareadministrasjon for å installere og aktivere programvaren over et stort nettverk.
For fleraktiveringslisens-konfigurasjon, mottar hver datamaskin du bruker produktet på en lisensfil for å aktivere programvaren.
For konfigurasjon av samle- og skolelisenser er det kun programmet TI Admin (programvare for lisensadministrasjon) som blir aktivert på en serverdatamaskin. Programvaren på en klientmaskin sjekker en lisens istedenfor å aktivere programmet.

Sp: Hva er et aktiveringsantall?

Sv: Et aktiveringsantall er antallet kopier som er blitt kjøpt av en programvare. For å bruke programvareproduktet, må antallet kjøpte aktiveringer tildeles til et lisensnummer, som så kan brukes for å aktivere programvareproduktet. Slik lisensadministrasjon kan utføres på Software Service Center.

Sp: Hvordan ser jeg hvilke maskiner programvaren er aktivert på?

Sv: Logg deg inn på Software Service Center-kontoen din. Under “Product List” (“Produktliste”), velg “Manage License Numbers” (“Administrer lisensnumre”). Klikk på det aktuelle lisensnummeret og se listen over vertsnavn som programvaren er aktivert på for volum- samle- og skolelisenser. Fleraktiveringslisens vil ikke vise de maskinene som programvaren er aktivert på.

Sp: Kan jeg aktivere en volumlisens på én datamaskin og kopiere aktiveringen til de andre datamaskinene?

Sv: Nei, volumlisens-aktivering kan ikke kopieres mellom datamaskiner. Lisensaktivering gjelder kun for den datamaskinen som er aktivert. Volumlisensnummeret kan brukes på alle datamaskinene, men hver datamaskin må være aktivert gjennom aktiveringsmetoden. Se TI-programvareinstallasjon og aktivering-håndboken for mer informasjon.

Sp: Kan jeg aktivere en fleraktiveringslisens på én datamaskin og kopiere aktiveringen til de andre datamaskinene?

Sv: Ja, en fleraktiveringslisens-aktivering kan kopieres mellom datamaskiner.  Se TI-programvareinstallasjon og aktivering-håndboken for mer informasjon.

Sp: Kan jeg lage nytt bilde av datamaskinene mine etter at jeg har installert og aktivert programvaren?

Sv: Ja, du kan lage nytt bilde av datamaskinene. For volum og enkel-lisenstypene, må du kanskje aktivere etter oppretting av nytt bilde

Sp: Må jeg aktivere programvaren for å konfigurere skole- eller samlelisensen?

Sv: Nei, TI-programmet kan installeres på alle datamaskinene i en organisasjon uten å aktiveres. Programmet TI Admin-programvaren for lisensadministrasjon blir aktivert på én datamaskin, og distribuerer lisensene etter utsjekkingsprinsippet etter hvert som brukerne ber om dem. Et fastsatt antall brukere kan bruke programvaren samtidig. Se TI-programvareinstallasjon, aktivering og ditribusjons-håndboken for mer informasjon.

Sp: Hvilke protokoller og porter brukes ved aktivering?
Sv: Aktivering av programvare over Internett bruker en sikker og privat HTTPS-protokoll over port 443.

Tilbake til toppen

Lisenstjeneste

Sp: Kan jeg installere programmet TI Admin på en vanlig datamaskin, eller må jeg ha en spesiallaget servermaskin?

Sv: Du kan installere TI Admin på en helt vanlig PC og trenger ikke en Enterprise Class-server. Datamaskinen må ha en pålitelig nettverksforbindelse og bør ha en statisk IP-adresse. En statisk adresse gjør det enklere å konfigurere TI-programmet (finne lisensserveren) og gir pålitelig lisensfunksjonalitet. For fullstendige systemkrav for TI Admin-programvaren, henvises det til TI-programvarens systemkrav.

Sp: Hva er kravene til nettverket for lisenstjenesten?

Sv: Lisenstjeneste-konfigurasjonen krever nettverksforbindelse mellom lisenstjenesten og klientdatamaskinene med den aktuelle programvaren. Minimal nettverksbåndbredde brukes når lisensene sjekkes ut og inn igjen. Det betyr at de fleste lokale nettverk (for eksempel Ethernet) som støtter udp/ip-protokollen er tilstrekkelige. Flere subnett og subdomener vil fungere så lenge udp-trafikken er rutet og klienten kan kommunisere med lisenstjenesten over udp/ip-port 5093. *Skolelisens  for TI-Nspire-programvaren inneholder en "fleksibel periode" som gjør at programvaren kan brukes hjemme eller utenfor skolenettverket i 30 dager.  Når den fleksible perioden utløper, må datamaskinene kobles til skolenettverket for å kunne fortsette å brukes.  Samlelisensen for programmet TI-Nspire har en funksjon for å låne lisens (manuell) som gjør det mulig å kjøre klientprogrammet på en maskin som ikke er koblet til nettverket.

Sp: Er det nødvendig med en ekstra programvare for å konfigurere en skole- eller samlelisens?

Sv: Ja, programmet TI Admin (med lisensadministrasjon) er nødvendig for skole- eller samlelisenser. Admin-programvaren er tilgjengelig for nedlasting fra din Software Service Center konto.

 Sp: Hva følger med TI Admin-programvaren (Kun skole- og samlelisenser)?

 Sv: TI Admin-programvaren inkluderer alle verktøy som trengs for å aktivere og administrere programvaren i en skole- eller samlelisenskonfigurasjon. Dette inkluderer:

  • Programvare for lisensadministrasjon (tjeneste som kjører i bakgrunnen), som fordeler lisenser etter utsjekkingsprinsippet etter hvert som brukerne ber om dem.
  • Aktiveringsveiviser som ledsager deg gjennom prosessen med å aktivere og laste inn lisenser.
  • (Kun Windows) WLMadmin-konsollen som overvåker og administrerer utsjekkede lisenser
  • (Kun Mac) lsmon, lswhere, lslic, og. Lservdown terminalkommandoer tillater overvåking og administrering av nettverkslisenser.

Sp: Hvilken protokoll og porter brukes med skole- eller samlelisenstjenesten?

Sv: Generisk udp/ip-kommunikasjon på port 5093 brukes for utsjekking og administrasjon av lisenser.

Sp: Vil skole- og samlelisenser fungere for subnett?

Sv: Ja. Lisenstjenesten vil fungere over generisk TCP/IP-nettverk som ruter UPD-trafikk mellom lisenstjenesten og klientdatamaskinen. Generelt betyr dette at lisenstjenesten vil fungere innenfor skolens brannmur.

Sp: Vil skole- og samlelisenser fungere for underdomener?

Sv: Ja. Lisenstjenesten vil fungere over generisk TCP/IP-nettverk som ruter upd-trafikk mellom lisenstjenesten og klientdatamaskinen. Generelt betyr dette at lisenstjenesten vil fungere innenfor skolens brannmur.

Sp: Vil skole- og samlelisensen fungere for lærerne og elevene hjemme?

Sv: Det avhenger av hvordan skolens nettverk er konfigurert. Generelt kan lærerne og elevene bruke lisenstjenesten hjemme også, dersom de kan logge seg på skolenettverket via et VPN. Med skolelisensen for TI-Nspire-programvare, kan lærere eller elever bruke den fleksible perioden for lisensen som automatisk leveres til deres datamaskiner hver gang de kobler til skolens nettverk som gjør at programvaren kan brukes utenfor skolens nettverk i 30 dager .  Med samlelisenser for TI-Nspire-programvaren, kan lærere eller elever manuelt låne en lisens fra Hjelp-menyen slik at programvaren fungerer mens den er vekke fra nettverket.

Sp: Vil en datamaskin på nettverket med en enbrukerlisens "bruke opp" en av skole- eller samlelisensene?

Sv: Nei enbruker-, fleraktiverings-, og volumlisenser vil ikke påvirke lisenstjenesten.

Tilbake til toppen

Diverse

Sp: Må jeg modifisere sikkerhetsprogramvaren til PC-en min (PC-basert) for at programmet skal kunne kjøre, aktivere eller oppdatere?

Sv: Generelt skal programvaren være kompatibel med de fleste PC-sikkerhetspakker, som f.eks. Norton® Internet Security Suite og Norton® 360. Noen sikkerhetskonfigurasjoner kan imidlertid kreve oppdatering for å tillate at det installeres ny programvare. I tillegg kan det hende at egne brannmurer må konfigureres for å tillate at programvareproduktet kan kommunisere under aktivering og utsjekking av lisenser.

Sp: Hvem skal jeg ringe til hvis jeg ikke finner spørsmålet mitt her?

Sv: Du kan sende inn spørsmål ved å fylle ut et kundeskjema (Customer Assistance Form) eller ved å ringe 1-800-TI-CARES (800-842-2737), mandag til torsdag 08.00 – 19.00. Central Standard Time eller fredag: 10.00 – 19.00 Central Standard Time

Tilbake til toppen