Texas Instruments
Education Technology Software Service Center

Brugervejledning til Texas Instruments Service Center

Kom godt i gang

Formålet med Texas Instruments Service Center er at hjælpe institutionerne med at administrere deres software på et sikkert, skræddersyet websted. Med denne tjeneste får du og dine kollegaer værktøjer til at hente software, I har købt, generere licensnumre og styre softwareaktiveringer. Desuden kan kontoadministratoren nemt tilføje, slette eller opdatere brugeroplysninger samt tildele brugerrettigheder. Disse fleksible administrationsfunktioner gør det nemt at administrere softwaren på tværs af institutionen.

Sådan får du adgang til software, du har købt

Når du har købt en multibruger-licens til Texas Instruments-software, modtager du et ibrugtagningsnummer via e-mail eller i produktpakken. Du henvises til Software Service Center, hvor du bliver bedt om at logge på:

Hvis du har en konto i forvejen, skal du  logge på med din e-mail-adresse og adgangskode.

Hvis du ikke har en konto, skal du  klikke på "Opret konto" og udfylde registreringsformularen for at oprette en konto.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en konto, skal du  klikke på "Adgangskodesøger", indtaste din e-mail-adresse, og klikke på "Indsend". Hvis du er medlem eller administrator af en konto, modtager du en e-mail med vejledning i at nulstille adgangskoden.
Klik på linket "Oplys ibrugtagningsnummer" i venstre side. Angiv dit ibrugtagningsnummer, og klik derefter på knappen "Oplys". Læs og accepter licensaftalens vilkår. Når du er logget på, vises en bekræftelsesside med oplysninger om dit softwarekøb.
Du kan nu generere licensnumre og aktivere softwaren.


Administration af software

Produktoversigt

Produktoversigten på siden "Produktliste" viser en oversigt over produkter, som kontoen giver adgang til, med links til de enkelte softwaretitler:

Håndter licensnumre – klik på dette link for at oprette og håndtere licensnumre og softwareaktiveringer.
Oversigten på siden "Håndter licensnumre" viser det samlede antal tilgængelige aktiveringer for den angivne software, ikke-allokerede aktiveringer (som ikke har fået tildelt et licensnummer), en eventuel udløbsdato for aktivering samt en oversigt over alle eksisterende licensnumre. Denne side giver adgang til at udføre følgende:

    • Opret et nyt licensnummer – vælg Nyt licensnummer og klik på knappen Håndter allokationer. Så kan du allokere alle tilgængelige aktiveringer til det nye licensnummer.
    • Håndter allokeringen af aktiveringer til et eksisterende licensnummer – markér licensnummeret, og klik på knappen Håndter allokationer. På den efterfølgende side kan du redigere de aktiveringer, der aktuelt er allokeret, samt tildele værdier til det markerede licensnummer.
    • Få vist oplysninger om licensnummer og aktivering – klik på et licensnummer, som du ønsker at få vist oplysninger om. Siden med oplysninger om licensnummeret viser en oversigt over data vedrørende det markerede licensnummer tillige med alle anmodninger om aktivering i forbindelse med licensnummeret.

Hent software – klik på dette link for at hente en eller flere installationsfiler til den pågældende software. Oplysninger om opsætning eller installation af softwaren kan ses i installationsvejledning.
Vis licensaftale – klik på dette link for at få vist licensaftalen, der gælder for den pågældende software.

Ordrehistorik

Software Service Center indeholder et arkiv med ordrer, der er effektueret elektronisk. "Ordrehistorik"-siden viser en oversigt over de ibrugtagningsnumre , I har brugt til at få adgang til softwareprodukter. Desuden vises "Ibrugtagningsnummer", "Inløsningsdato" og "Købsordrenummer". Klik på "Angiv ibrugtagningsnummer" for at gå til siden "Håndter licensnumre", hvor software, I har købt, vises.

Adgang til softwaren vha. ibrugtagningsnummeret

Når du køber en multibruger-licens eller licens til samtidig brug til Texas Instruments-software, modtager du et ibrugtagningsnummer via e-mail eller i produktpakken. Ved at angive dette ibrugtagningsnummer på skærmbilledet "Oplys ibrugtagningsnummer" bliver softwaren tilgængelig, og aktiveringen kan konfigureres.

Administration af kontoen

Afsnittene i det følgende beskriver de administrative funktioner, du har til rådighed.

Din profil

Det er vigtigt, at oplysningerne i din profil er opdateret. Disse oplysninger bruges til at sikre, at du og din organisation får mest muligt ud af softwaren.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke ændre din e-mail-adresse eller institutionens navn i profilen. Hvis du af den ene eller anden grund har behov for at ændre disse, skal du kontakte ti-cares@ti.com eller besøge support-siden, hvor du finder en liste over lokale kundesupporttelefonnumre.

Ændring af adgangskoden

På denne side kan du ændre din aktuelle adgangskode til en ny efter eget valg.

Kontoens medlemmer


På siden "Kontomedlemmer" kan alle, der har adgang til kontoen, få vist, hvem der har adgang til kontoen. Desuden er siden "Kontomedlemmer" stedet, hvor kontoadministratorer kan tilføje, slette og opdatere oplysninger om medlemmer eller ændre medlemmernes rettigheder.


Tilføjelse/sletning/opdatering af medlemmer - Som kontoadministrator kan du tilføje, slette og opdatere oplysninger om kontoens medlemmer.
Vælg "en ny adresse", eller markér en af de eksisterende adresser for kontoen i rullemenuen øverst på siden, og klik derefter på knappen "Gå til formular til nyt medlem" for at tilføje et nyt medlem. Husk at udfylde alle obligatoriske felter i formularen. Hvis du mangler oplysninger, skal du blot skrive "ved ikke". Når formularen sendes, føjes det nye medlem automatisk til kontoen og medlemmet modtager en velkomst-e-mail. Hvis du oprettede en ny adresse for dette medlem, føjes den automatisk til listen med kontoens adresser, så du kan bruge den igen senere, hvis der skal tilføjes flere medlemmer med samme adresse.
Klik på "Slet" ud for navnet på det medlem, du vil slette. Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil annullere det pågældende medlems medlemskab.
Klik på medlemmets navn for at opdatere oplysningerne om et medlem. Du får vist medlemmets profil, hvor du kan foretage ændringerne og derefter klikke på "Indsend". Hvis du forlader profilsiden uden at klikke på "Indsend medlemskabsinfo", gemmes ændringerne ikke.

Ændring af et medlems rettigheder - Som kontoadministrator kan du også tildele andre medlemmer administratorrettigheder. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for medlemmet, og vælg "Opdater medlemsrettigheder" for at gøre dette. Medlemmets rettigheder opdateres automatisk. Du kan også ændre medlemmets rettigheder nederst på vedkommendes profilside.

Overdragelse af administratorrettigheder - Gå til siden "kontomedlemmer" for at overdrage rettighederne som kontoadministrator til en anden i organisationen. Klik på feltet "Administrator" ved siden af navnet på det medlem, du vil udpege til administrator. Fjern markeringen i feltet "Administrator" ved siden af dit eget navn. Når du klikker på "Opdater medlemsrettigheder", overdrages administratorrettighederne automatisk.
Bemærk: Når du har afgivet dine administratorrettigheder, kan du ikke længere udføre administratorfunktionerne, der er beskrevet ovenfor.


Hjælp og oplysninger

Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning
Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer, opsætter og aktiverer Texas Instruments-softwaren, herunder definitioner af begreber og trin-for-trin anvisninger.

Installation

Dokumentet "Installation"  beskriver de nødvendige forudsætninger for opsætning og installation af TI-softwaren, og giver de associerede filer og software til opsætning af hver licenstype.

Ofte stillede spørgsmål

Dokumentet med ofte stillede spørgsmål indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende installation og aktivering af multibruger-licens.

Support

Siden "Support" indeholder oplysninger om, hvordan TI-Cares Customer Support kontaktes.