Texas Instruments
Education Technology Software Service Center

Ofte stillede spørgsmål til multibruger-licens

Sp: Hvor finder jeg TI-softwaren?

A: TI klientsoftwareapplikationer kan downloades fra din Software Service Center -konto (se din e-mail med bekræftelse). I nogle tilfælde, herunder for TI-Smartview-software, kan softwaren også fås fra produkt-cd'en.

Sp: Hvilke muligheder har jeg for at få licens til TI-software?

A: Multiaktiverings-licensen (MAL) giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere. Der bruges en licensfil til aktivering.  Forbindelse til internet og skolens netværk er ikke påkrævet.  Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig licensforlængelse af licensfilerne, og det er gratis.   En ny licensfil skal være udstedt af Software Service Center og lagt på alle klientcomputere, der bruger softwaren.
Den skolestyrede licens giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere.  Licensen aktiveres på licensservicecomputeren, der er tilsluttet skolens netværk.  Når klientcomputeren er tilsluttet netværket, kan den bruge softwaren uden for netværket i op til 30 dage.   Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig licensforlængelse og genaktivering af licensfilerne, og det er gratis.  Et nyt licensnummer skal aktiveres til licensservicen for at fortsætte brugen af softwaren.

Mængdelicensen giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere. Ét licensnummer anvendes til at aktivere flere computere.  Det kræver en internetforbindelse til at aktivere licensen.

Licensen til samtidig brug giver en eller flere brugere op til et maksimalt antal, som aftales på købstidspunktet, adgang til at bruge softwaren samtidigt. Klientcomputere henter en licens fra en licensserver, hver gang applikationen åbnes, og afleverer licensen når softwaren lukkes.  Til TI-SmartView-produkter kræves en konstant internetforbindelse.  Til TI-Nspire-produkter kan brugerne anvende softwaren uden for netværket ved hjælp af  funktionen "Lån en licens".

Enkeltbrugerlicensen giver adgang til softwaren på én maskine. En enkeltbrugerlicens indeholder ét licensnummer pr. maskine.
En TI-konsulent kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken licens I bør anskaffe:
E-mail: ti-educators@ti.com
KONTAKT: 1.800.TI.CARES
Disse licensmuligheder er tilgængelige til TI-Nspire og TI-SmartView-software.

Sp. Hvilke fordele er der forbundet med en mængdelicens?

Sv: Med en mængdelicens kan softwaren aktiveres på mange computere, og der er kun ét licensnummer at holde styr på. Til en mængdelicens kræves kun internetforbindelse under den indledende aktiveringsproces. Licensen følger maskinen, der har fået den tildelt. Dette er især praktisk til lærere og elever, der skal kunne arbejde offline på bærbare computere.

Sp. Hvilke fordele er der forbundet med en licens til samtidig brug?

Sv: En licens til samtidig brug fungerer bedst i miljøer, hvor programmet skal kunne bruges på mange computere, og licensadministrationen skal være central, enkel og fleksibel. Da TI-softwaren kører på klientcomputerne, hentes licenserne på en central licensservice, hvor de også afleveres igen. Det er kun licensservicen, der skal aktiveres. En af fordelene ved denne licensmodel er, at TI-softwaren kan installeres på lige så mange klientcomputere, det ønskes. Licensserveren holder styr på antallet af aktive klienter baseret på antallet af licenser til samtidig brug, der er købt. Derved anvendes licenserne der, hvor der er brug for dem.

Sp. Hvilke fordele er der forbundet med en multiaktiverings-licens?

Sv: Med en multiaktiverings-licens kan softwaren aktiveres på mange computere med en licensfil. Multiaktiverings-licens kræver ikke netværks- eller internetforbindelse til aktivering eller brug.  Det er særlig nyttigt for store installationer, hvor en licensservice og et skolenetværk ikke er tilgængelige. Når denne licenstype sælges med en tidsubegrænset periode, kræver den årlige licensforlængelse ingen yderligere omkostninger, og man modtager en ny licensfil hvert år.

Sp. Hvilke fordele er der forbundet med en skolestyret licens?

Sv: En skolestyret licens fungerer bedst i miljøer, hvor programmet skal kunne bruges på mange computere, og licensadministrationen skal være central, enkel og fleksibel. Da TI-softwaren kører på klientcomputerne, hentes licenserne på en central licensserver, hvor de også afleveres igen. Det er kun licensservicen, der skal aktiveres. En fordel ved denne licensmodel er, at TI-softwaren kan automatisk bruges uden for netværket i 30 dage fra den sidste anvendelse af en netværkslicens.  Brugen af software fortsætter så længe computeren genforbinder til licensservicen inden for 30 dage.  Når denne licenstype sælges med en tidsubegrænsede periode, kræver den årlige licensforlængelse ingen yderligere omkostninger, og man modtager en ny licensfil hvert år.

Sp. Hvorfor skal jeg forlænge min licensfil til multiaktiverings-licens?

På grund af den meget fleksible karakter af udnyttelse og anvendelse, kræver TI en årlig check-in for at sikre overensstemmelse og modtagelse af en ny licensfil fra Software Service Center. Der opkræves ingen yderligere gebyrer for forlængelse af licensen, hvis den er købt som tidsubegrænset.  

Sp. Hvorfor skal jeg forlænge mit licensnummer til skolestyret licens?

På grund af den meget fleksible karakter af udnyttelse og anvendelse, kræver TI en årlig check-in for at sikre overensstemmelse og modtagelse af et nyt licensnummer fra Software Service Center.  Der opkræves ingen yderligere gebyrer for forlængelse af licensen, hvis den er købt som tidsubegrænset.

Sp. Kan jeg have flere forskellige licenstyper?

Sv. Ja. Licenserne kan kombineres, så de opfylder jeres behov. I kan f.eks. købe en TIā€‘Nspire skolestyret licens, som de studerende på stedet kan få adgang til, og en TI-Nspire Lærersoftware multiaktiverings-licens, som lærerne kan bruge i skolen eller offline hjemme.

Sp: Der står et "claim number" på min softwarebestilling. Hvad betyder det, og hvordan giver det adgang til den software, vi har købt?

Sv: "Claim number" bruges til elektronisk at tage dine softwarelicenser i brug, og det skal anvendes til at få adgang til din ordre i det online Software Service Center. For at aktivere softwareproduktet skal du oprette en konto, og oplyse et ibrugtagningsnummer ("claim number") til softwaren og de tilhørende licenser

Sp: Hvilke systemkrav stilles der som minimum til en mængdelicens eller licens til samtidig brug?

Sv: Der henvises til systemkravende til TI Software.

Licensen til samtidig brug og skolestyret licens kræver desuden TI Admin Software, som skal indlæses på en særlig pc eller server, der skal håndtere licensadministrationen for klienterne
For yderligere oplysninger henvises til systemkravene til TI Software.

Sp: Kræver klientprogrammet netværks- eller internetforbindelse?

Sv: Afhængig af licenstypen kan internetforbindelsen muligvis ikke blive påkrævet.  Se oversigten ovenfor for detaljer om licenstyper og afsnittet om softwareaktivering for yderlige oplysninger. 


Licens

Adgang til skolens netværk

Adgang til internet

Klient med multiaktiverings-licens

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Klient med skolestyret licens

Nødvendig for brug*

Ikke nødvendig

Klient med mængdelicens

Ikke nødvendig

Kun nødvendig ved aktivering

Klient med licens til samtidig brug

Nødvendig for brug**

Ikke nødvendig

Licensserver /
TI Admin-software til licensen til samtidig brug og skolestyret licens

Nødvendig for brug

Kun nødvendig ved aktivering

Enkelt bruger

Ikke nødvendig

Kun nødvendig ved aktivering

*Softwarelicensen indeholder en "henstandsperiode", der gør det muligt at bruge den uden for skolens netværk i 30 dage.  Når denne henstandsperiode udløber, skal computeren forbindes til skolens netværk, for at softwaren fortsat kan bruges.

**Bemærk: Hvis du anvender "Lån en licens"-funktionen, vil klientsoftwaren arbejde uden for netværket. "Lån en licens"-funktionen er kun tilgængelig med TI-Nspire-software. Den er ikke tilgængelig med TI-SmartView-software.

 

Til toppen

Administration af licenser

Sp: Kan jeg købe og føje flere computere til en eksisterende mængdelicens?

Sv: Ja, Software Service Center leverer mange licensstyringsfunktioner, herunder at tilføje eller tildele aktiveringer til eksisterende licensnumre. Der henvises til din leverandør eller forhandler for at købe ydeligere kopier af mængdelicens til TI-SmartView-produkter, og 1.800.TI.CARES for at købe yderligere kopier af mængdelicens til TI-Nspire-produkter.  Du skal oplyse ibrugtagningsnummeret ("claim number"), som er anført på ordren, for få adgang til aktiveringerne, og allokere dem til jeres licenser i Software Service Center.

Sp: Kan jeg købe og føje adgang for flere samtidige brugere til en eksisterende licens til samtidig brug?

Sv: Ja, Software Service Center leverer mange licensstyringsfunktioner, herunder oprettelse af ekstra licenser til din samtidigt kørende licensservice. Processen svarer til tilføjelse af licenser til en mængdelicens. Til en service med licenser til samtidig brug oprettes der imidlertid et nyt licensnummer, som føjes til servicen, så flere brugere kan bruge softwareproduktet samtidigt. Der henvises til din leverandør eller forhandler for at købe ydeligere kopier af licens til samtidig brug til TI-SmartView-produkter, og 1.800.TI.CARES for at købe yderligere kopier af mængdelicens til TI-Nspire-produkter. Du skal oplyse ibrugtagningsnummeret ("claim number"), som er anført på ordren, for at få adgang til aktiveringerne og oprette et nyt licensnummer til licensen til samtidig brug på Software Service Center. Brug aktiveringsguiden til at aktivere licensnummeret på licensservicen og føje det til antallet af brugere, der må benytte licensen samtidigt.

Sp: Kan jeg købe og føje flere computere til en eksisterende multiaktiverings-licens?

A: Der henvises til din leverandør eller forhandler for at købe ydeligere kopier af multiaktiverings-licens til TI-Nspire-produkter Du skal oplyse ibrugtagningsnummeret ("claim number"), som er anført på ordren, for få adgang til aktiveringerne og allokere dem til jeres licenser i Software Service Center.  Du skal kontakte TI CARES på 1.800.TI.CARES, hvis du vil sammenflette dine køb i en licensfil for at tilpasse udskiftning af vinduer.

Sp: Kan jeg købe og føje flere computere til en eksisterende skolestyret licens?

A: Ja, Software Service Center leverer mange licensstyringsfunktioner, herunder oprettelse af ekstra licenser til din skolestyret licensservice. Processen svarer til tilføjelse af licenser til en licens til samtidig brug. Til en skolestyret licensservice oprettes der imidlertid et nyt licensnummer, som føjes til serveren, så flere brugere kan bruge softwareproduktet. Der henvises til din leverandør eller forhandler for at købe ydeligere kopier af skolestyret licens til TI-Nspire-produkter og TI-SmartView-produkter.  Du skal oplyse ibrugtagningsnummeret ("claim number"), som er anført på ordren, for at få adgang til aktiveringerne og oprette et nyt licensnummer til skolestyret licens på Software Service Center. Brug aktiveringsguiden med den skolestyrede licens til at aktivere licensnummeret og føje det til servicenummeret på den skolestyrede licens på tilgængelige kopier.   Du skal kontakte TI CARES på 1.800.TI.CARES, hvis du vil sammenflette dine køb i én licensfil for at tilpasse udskiftning af vinduer.

Sp: Kan jeg opgradere eller konvertere en enkeltbrugerlicens til en multibruger-licens?

Sv: Kontakt kundeservice hos TI vedrørende mulighederne for opgradering eller konvertering:
E-MAIL: ti-educators@ti.com
KONTAKT: 1.800.TI.CARES

Sp: Hvad er Software Service Center?

Sv:. Formålet med Texas Instruments Service Center er at hjælpe institutionerne med at administrere deres software på et sikkert og skræddersyet websted. Med denne tjeneste får du og dine kollegaer værktøjer til at hente software, I har købt, generere licensnumre og styre softwareaktiveringer. Desuden kan kontoadministratoren nemt tilføje, slette eller opdatere brugeroplysninger samt tildele brugerrettigheder. Disse fleksible administrationsfunktioner gør det nemt at administrere softwaren på tværs af institutionen.

Sp: Hvordan opretter jeg en Software Service Center-konto?

Sv: Besøg Software Service Center, og klik på linket "Opret en konto". På denne side ledes du igennem registreringsprocessen.

Sp:: Jeg har glemt min adgangskode til Software Service Center. Hvordan får jeg en ny?

Sv: Besøg Software Service Center, og klik på linket "Glemt adgangskode?". På denne side ledes du igennem processen til oprettelse af en ny adgangskode.

Til toppen

Installation af softwaren

Sp: Hvilke rettigheder er nødvendige for at installere TI-softwaren?

Sv: Der kræves administratorrettigheder for at installere softwaren.

Sp.: Kan jeg installere softwaren vha. Enterprise System Management eller Software Deploy Tools (f.eks. Microsoft® Systems Management Server (SMS), Novell® ZENworks, Symantec® Ghost, Apple Remote Desktopetc m.fl.)?

Sv: Ja, klientprogrammet konfigureret til multibruger-licens er kompatibelt med Microsoft® SMS 2003 R2 eller nyere. Selvom softwaren er kompatibel, er ikke alle konfigurationer afprøvet. Se Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning for yderligere oplysninger.

Da netværksadministratoren kan anvende forskellige populære, standarddistributions- og installationsmetoder, er det muligt at installere via netværk. Installationsmetoder kan variere mellem: at blive startet fra en netværksressource, indlæst på en lokal harddisk, indsat i et logonscript,  eller "pakket" og installeret vha. Enterprise Management-platforme. En installationsfil, der kan tilpasses, følger med TI-computersoftwaren, og kan bruges til automatisk, brugerdefineret installation.
TI arbejder mod at sikre, at vores produkter er kompatible med de nyeste redskaber til installation og software, men vi kan ikke garantere, at alle brugerdefinerede konfigurationsredskaber er kompatible.

Sp: Hvordan opretter jeg en brugerdefineret softwarekonfiguration, som er klar til installation af softwaren?

Sv: En setup.ini-filen anvendes til at konfigurere softwaren under installation og aktivering.  Filen setup.ini er tilgængelig i Installation-afsnittet i Software Service Center.
 
Filen setup.ini skal tilpasses og pakkes sammen med den software, der skal installeres i softwarestyringssystemet. Se Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning for yderligere oplysninger eller se setup.ini-filen for parameterdetaljer.

Sp: Hvad er en ini-fil?

Sv: En ini-fil er en konfigurationsfil i tekstformat til initialisering af software. Konfigurationsfilen er setup.ini.

Sp: Hvordan åbner jeg en setup.ini-fil?

Sv: Alle redigeringsprogrammer uden formatering, f.eks. Notesblok, kan åbne og redigere filen setup.ini. Vælg at få alle filer vist (*.*), når du bladrer filerne igennem.

Til toppen

Aktivering af softwaren

Sp: Hvad er en softwareaktivering?

Sv: Softwareaktivering er processen, hvor en computer godkendes til at bruge licenseret software.
I en konfiguration med mængdelicens skal alle computere, der skal anvende produktet, aktiveres under samme licensnummer. Der kan anvendes standardteknikker til netværksinstallation eller softwarehåndtering til at installere og aktivere software på et større netværk.
I en konfiguration med licens til multiaktivering modtager hver computer, der bruger produktet, en licensfil til at aktivere softwaren.
I konfigurationer med skolestyret licens skal kun softwaren til administration af licenser, TI Admin Software, aktiveres på servercomputeren. Softwaren på klientcomputerne henter en licens og skal ikke aktiveres.

Sp: Hvad er en aktiveringskonto?

Sv: En aktiveringskonto er en konto, der holder styr på, hvor mange kopier af et softwareprodukt, der er købt. For at kunne bruge softwareproduktet skal de købte aktiveringer allokeres til et licensnummer, som derefter kan bruges til at aktivere softwareproduktet. Disse licensstyringsfunktioner kan udføres i Software Servicecentret.

Sp: Hvordan finder jeg ud af, hvilke maskiner softwaren er aktiveret på?

Sv: Log på din Software Service Center -konto. Vælg "Håndter licensnumre" under "Produktliste." Klik på det ønskede licensnummer, og gennemgå listen med navne på værter, hvor softwaren er aktiveret på for mængdelicens, licens til samtidig brug, og for skolestyret licens. Multiaktiverings-licens vil ikke vise de maskiner, softwaren er aktiveret på.


Sp: Kan jeg aktivere en mængdelicens på én computer og kopiere aktiveringen til alle andre computere?

Sv: Nej, aktiveringen af en mængdelicens kan ikke kopieres mellem computere. Licensaktivering gælder en specifik computer. Mængdelicensnummeret kan anvendes på samtlige computere, men hver computer skal aktiveres vha. aktiveringsmetoden. Se Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning for yderligere oplysninger.

Sp: Kan jeg aktivere en multiaktiverings-licens på én computer og kopiere aktiveringen til alle andre computere?

Sv: Ja, aktiveringen af en multiaktiverings-licens kan kopieres mellem computere.  Se Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning for yderligere oplysninger.

Sp: Kan jeg indlæse en spejlkopi af computeren efter installation og aktivering af softwaren?

Sv: Ja, du kan indlæse en spejlkopi af computere. I mængdelicens og enkelt licens skal du muligvis genaktivere følgende spejlkopi.

Sp: Skal klientsoftwaren aktiveres i en konfiguration med skolestyret licens eller licens til samtidig brug?

Sv: Nej, TI-computersoftwaren kan installeres på alle computere i en organisation uden aktivering. TI Admin, som er softwaren til administration af licenser, aktiveres på én computer, hvorfra licenser hentes i det øjeblik brugerne anmoder om det. Et fast antal brugere kan anvende softwaren samtidigt. Der henvises til Brugervejledning til TI Software-installation, aktivering og opsætning for yderligere oplysninger.

Sp: Hvilken protokol og hvilke porte anvendes ved aktivering?

Sv: Ved softwareaktivering over internettet anvendes den sikre og private HTTPS-protokol via port 443.

Til toppen

Licensservice

Sp: Kan jeg installere TI Admin-softwaren på en computer, der er blevet til overs, eller skal det være en "rigtig" server?

Sv: Du kan installere TI Admin-softwaren på en beskeden pc. Det behøver ikke være en avanceret model. Computeren skal have en pålidelig netværksforbindelse og en statisk IP-adresse. En statisk adresse gør konfigureringen af TI-softwaren nemmere (det bliver nemmere at finde serveren) og gør licenshåndteringen mere stabil. De komplette systemkrav til TI Admin Software findes i TI Software-systemkravene.

Sp: Hvilke krav stiller licensservicen til netværket?

Sv: Konfigurationen med licensservicen kræver en netværksforbindelse mellem licensservicen og klientcomputere med softwareproduktet. Der bruges kun minimal båndbredde i netværket, når licensen hentes og afleveres igen. Derfor kan de fleste lokale netværk (såsom Ethernet), der understøtter udp/ip-protokol, anvendes. Flere undernet og underdomæner fungerer, blot udp-trafikken rutes, og klienten kan kommunikere med licensservicen via udp/ip-port 5093. Den skolestyrede licens til TI-Nspire-software indeholder en "henstandsperiode" (automatisk), der gør det muligt at bruge den derhjemme eller uden for skolens netværk i 30 dage.  Når denne henstandsperiode udløber, skal computeren forbindes til skolens netværk, for at softwaren fortsat kan bruges.  Licensen til samtidigt brug til TI-Nspire-software har en "Lån en licens"-funktion (manuelt), der gør det muligt at køre klientsoftware, når du ikke er tilsluttet netværket.

Sp: Skal der anskaffes yderligere software til en konfiguration med licens til samtidig brug eller skolestyret licens?

Sv: Ja, TI Admin-software (som indeholder software til administration af licenser) er nødvendig til licenser til samtidig brug og skolestyrede licenser. Admin-softwaren kan downloades fra din Software Service Center-konto.

Sp: Hvad indeholder TI Admin-softwaren (kun skolestyret licens og licens til samtidig brug)?

A: TI Admin-softwaren indeholder alle værktøjer, der er nødvendige til aktivere og styre softwaren i en konfiguration til skolestyring og til flere samtidige brugere. Den indeholder:

  • Software til administration af licenser (License Management Software), som kører i baggrunden og tildeler licenser i det øjeblik brugerne anmoder om det.
  • Aktiveringsguiden, der fører dig gennem aktiverings- og licensindlæsningsprocessen.
  • (Kun Windows) WMadmin-konsol, som overvåger og håndterer licenser, der er hentet
  • (Kun Mac) Terminalkommandoerne lsmon, lswhere, lslic, og .lservdown bruges til at overvåge styring af netværkslicenser.

Sp: Hvilken protokol og porte bruges med skolestyret eller samtidigt kørende licensservice? 

Sv: Der anvendes generisk udp/ip-kommunikation på port 5093 til at hente og håndtere licenser.

Sp: Fungerer skolestyrede og licenser til samtidig brug i forbindelse med undernet?

Sv: Ja. Licensservicen fungerer via et generisk TCP/IP-netværk, der ruter upd-trafik mellem serveren og klientcomputeren. Generelt betyder det, at licensservicen fungerer inden for firewall'en på skolens netværk.

Sp: Fungerer skolestyrede og licenser til samtidig brug i forbindelse med underdomæner?

Sv: Ja. Licensservicen fungerer via et generisk TCP/IP-netværk, der ruter upd-trafik mellem serveren og klientcomputeren. Generelt betyder det, at licensservicen fungerer inden for firewall'en på skolens netværk.

Sp: Fungerer skolestyrede og licenser til samtidig brug, når lærere og elever arbejder hjemme?

Sv: Det afhænger af konfigurationen af skolens netværk. Generelt kan det siges, at hvis lærere og elever kan oprette forbindelse til skolens netværk via en VPN, så kan de også få adgang til licensservicen. Med skolestyret licens til TI-Nspire-software kan lærere og elever bruge deres licens med "henstandsperiode", der automatisk leveres på deres computere efter tilslutningen til skolens netværk, hvilke tillader brug af softwaren uden for skolens netværk i 30 dage.  Licens til samtidig brug til TI-Nspire-software giver lærere og elever mulighed for manuel lån af en licens fra Hjælp-menuen, og softwaren kan køre, når computere ikke er tilsluttet netværket.

Sp: Kan en computer på netværket med en enkeltbrugerlicens "beslaglægge" en af licenserne til samtidig brug eller skolestyret licens?

Sv: Nej. Den enkelte, multiaktiverings- og mængdelicens påvirker ikke licensservicen.

Til toppen

Diverse

Sp: Skal jeg ændre sikkerhedssoftwaren på min pc, for at programmet kan fungere, aktiveres eller opdateres?

Sv: Generelt skulle softwareproduktet være kompatibelt med de fleste sikkerhedssoftwarepakker til pc'en, f.eks. Norton® Internet Security Suite og Norton® 360. Visse konfigurationer af sikkerhedssoftwaren kan imidlertid kræve en opdatering for at tillade, at der installeres ny software. Desuden skal personlige firewalls muligvis konfigureres, så de tillader, at softwaren kommunikerer med softwareproduktet under aktiveringen, eller mens licensen hentes.

Sp: Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ikke finder mit spørgsmål her?

Sv: Du kan sende dit spørgsmål ved at udfylde en Kundeformular eller ved at ringe til +1-800-TI-CARES (800-842-2737) mandag-torsdag, kl. 9:00 - 18:00 (Dansk tid) eller fredag: 9:00 - 16:30 (Dansk tid)

Til toppen